Kalite Politikamız | YEMEK TÜRK | Yemek - Catering - Organizasyon

Kalite Politikamız


 • YEMEK TURK‘ün kuruluş amacı, yüksek gıda güvenliğini sağlayarak, tüketiciye kalite yönetim sistemleri şemsiyesi altında üretilmiş sağlıklı, leziz ve kaliteli yemekler sunmaktır. Hazır yemek üretimi, gıda zincirinde tüketimin yoğun olduğu ve insan sağlığını doğrudan etkileyen bir alan oluşturduğundan, Yemek Türk, sorumluluğunun ne denli ağır olduğunun bilincinde ve toplam kalite yönetiminin taşıdığı önemin farkındadır.
   
 • Gıda yasalarına uygunluk Yemek Türk’ ün mutlak kuralıdır. Tüm yasal izinlere sahip olmakla birlikte müşteriye taahhüt edilen ve mutabakata varılan gıda güvenliği şartlarına istisnasız uymak ve bunun için gerekli tedbirleri almak da Yemek Türk için zorunludur. Yemek Türk‘ün organizasyon yapısı içinde yer alan tüm görevliler, görev ve sorumlulukları hakkında tam bilgiye sahip, kuruluşun kalite politikasının ve üstlendikleri görevi bu kalite anlayışıyla sürdürmeleri gerektiğinin bilincindedir.
   
 • Yemek Türk için kalite ve gıda güvenliği şartlarına uymak önemlidir. Ancak bu uygunluğun süreklilik taşıması çok daha önemlidir. Sürekli uygunluğun sağlandığından emin olmanın yolu kontrol ve gözden geçirmektir. Kontroller neticesinde tespit edilen aksaklıklara anında çözüm üretilir. Sistemin işler halde olduğundan emin olunur.
   
 • Yemek Türk sağlıklı ve uygun metotlarla gerçekleştirilmek koşuluyla kurum içi ve kurum dışı iletişimin hayati olduğuna inanır. Bunun için gerek kurum içi gerekse kurum dışı iletişim kanallarının sürekli açık olmasına ve kullanılan iletişim araçları ile metotlarının sağlıklı ve doğru iletişimin kurulması için uygunluğuna özen gösterir. Oto kontrol mekanizması, kurum içinde işlerken dışarıdan gelen öneri, şikâyet vb. iletilerin doğru algılanarak geri bildirimlerinin sağlanmasına dikkat eder.
   
 • Sistemin ve gıda güvenliği politikasının amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının, ulaştıysa ne ölçüde başarılı olduğunun tespiti için test edilebilir ve ölçülebilir hedefler belirlenerek hedefe ne ölçüde yaklaşıldığının belirlenmesi sistemin istikametinin belirlenmesi açısından önem taşır. Yemek Türk sürekli ilerleme anlayışı çerçevesinde hedeflerini belirler ve bu hedefleri, ölçüme tabi tutar.
   

Yemek Türk için yönetim sistemi durağan ve statik bir yapı değildir. Sürekli güncelleme, iyileştirme ve gelişim gerektirir. Yemek Türk kurulan kalite yönetim sistemini sürekli iyileştireceğini taahhüt eder.